Strona główna

Poprzednikiem prawnym Spółki była Beskidzka Giełda Hurtowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona 29 lutego 1996 roku.

Zgromadzenie Wspólników Beskidzkiej Giełdy Hurtowej Sp. z o.o. w dniu 26.06.1996 r. podjęło uchwałę o przekształceniu w Spółkę Akcyjną, którą zarejestrowano pod nr RHB 2773. 15.04.1998 roku zmieniono nazwę spółki na Beskidzką Giełdę Towarową Spółka Akcyjna.

W związku z przyjęciem ustawy o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. zaistniała konieczność dostosowania nazwy spółki do zakresu prowadzonej działalności. Walne Zgromadzenie Beskidzkiej Giełdy Towarowej S.A. podjęło uchwałę 18.10.2002 r. o zmianie nazwy Spółki na Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna , która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.12.2002 r. pod nr KRS 0000144861.

Kapitał spółki powstał dzięki wkładom pieniężnym Skarbu Państwa, gmin z dawnego województwa bielskiego, rolników, producentów, hurtowników i innych podmiotów oraz aportom nieruchomości wnoszonym przez Skarb Państwa i Gminę Bielsko – Biała.

Dzięki wniesionym aportom spółka stała się właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w Bielsku-Białej - Wapienicy położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu S1, Bielsko-Biała – Cieszyn.

Nieruchomości o powierzchni 1,3 ha wniesionej przez Wojewodę Bielskiego w imieniu Skarbu Państwa położonej przy ul. Międzyrzeckiej wraz z obiektami biurowo magazynowo – warsztatowymi o powierzchni użytkowej 2232 m 2 . Obiekty były użytkowane przez spółkę i wynajmowane firmom handlowym. W 2002 roku w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją majątku zostały sprzedane.

Nieruchomości o powierzchni 0,53 ha wniesionej przez Wojewodę Bielskiego w imieniu Skarbu Państwa położonej przy ul. Międzyrzeckiej wraz z niedokończonym budynkiem czteropiętrowym o powierzchni użytkowej 5962m 2 . Budynek budowany w latach 70 - tych 80 - tych przez kuratorium jako internat dla szkoły budowlanej. Budowę przerwano w latach 80 i jako obiekt w budowie przekazano aportem w 1997 roku do spółki. Z uwagi na brak środków finansowych na dokończenie, obiekt został zbyty w 2006 roku na rzecz Gminy Bielsko-Białej.

Nieruchomości o powierzchni 10,24 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat. Wapienica wniesionej w 1997 roku aportem przez Gminę Bielsko-Biała (zabudowanej budynkami magazynowymi i obiektami biurowo socjalnymi z lat 70 i 30 ubiegłego wieku), na których obecnie spółka prowadzi działalność gospodarczą. Nieruchomość została powiększona o działki o powierzchni 0,38 ha, nabyte od Gminy Bielsko-Biała w 2006 roku w drodze zamiany za nieruchomość położoną przy ul. Międzyrzeckiej.
Nieruchomości o powierzchni 0,44 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat.Stare Bielsko i nabytej od Gminy Bielsko-Biała w 2006 roku w drodze zamiany za nieruchomość przy ul Międzyrzeckiej.

Nieruchomości o powierzchni 0,28 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat. Wapienica wniesionej aporem przez Gminę Bielsko-Biała w 2005 roku.
Trzy ostatnie nieruchomości położone przy ul. Wypoczynkowej stanowią zwartą całość o powierzchni 11,34 ha. Na nieruchomości przy ul. Wypoczynkowej władze spółki w 1997 roku podjęły starania o rozpoczęcie budowy obiektów służących do handlu hurtowego i magazynowania artykułów rolno spożywczych. Opracowano plan zagospodarowania oraz wykonano dokumentację projektową infrastruktury i budynków na podstawie której w dniu 23 stycznia 1998 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia Zarząd podjął starania w celu pozyskanie środków na sfinansowanie inwestycji. Równocześnie podjął działania aby wypracować środki z własnej działalności gospodarczej. Z dniem 1 stycznia 1998 roku przejął w zarząd tzw. giełdę funkcjonującą w centrum miasta przy ul. Warszawskiej od Gminy Bielsko – Biała. Na giełdzie przy ul. Warszawskiej prowadziły działalność handlową 174 podmioty gospodarcze, w tym 98 w branży spożywczej i 76 z branży owocowo – warzywnej. W 1999 roku po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego Zarząd spółki rozpoczął realizację inwestycji. Z uwagi na wielkość środków wybudowano tylko część infrastruktury drogowej, kanalizacji, wodociągów oraz instalacji elektrycznych i dwa obiekty: halę o pow. 2880 m 2 oraz wiatę stalową o pow. 3800 m 2 , która powstała na bazie niedokończonej hali.

W grudniu 1999 roku przeniesiono działalność giełdy z ul. Warszawskiej do nowopowstałych obiektów ( hali i wiaty) przy ul. Wypoczynkowej.

W 2007 roku dobra sytuacja finansowa spółki pozwoliła na podjęcie dalszych inwestycji. Ze środków własnych udało się wybudować zadaszenia nad 80 stanowiskami handlowymi,a w 2008 roku opracowano dokumentację na przebudowę wiaty stalowej na halę magazynowo - handlową.
W 2009 roku po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego wykonano roboty budowlane przebudowy wiaty na halę o powierzchni użytkowej 3015m 2 i oddano do użytku 30 września 2009 roku.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu rozwój firmy. W 2015 roku rozpoczęta została kolejna inwestycja. Wybudowana hala magazynowa o powierzchni 3440 m² oraz przylegający budynek zaplecza socjalno biurowego o powierzchni 320 m² została oddana do użytkowania w październiku 2016 roku . Hala wyposażona jest w 4 doki rozładunkowe oraz rampę załadunkową z 4 bramami i 5 bram załadunkowych z poziomu „0”. W hali wydzielone są dwie części dla dwóch różnych użytkowników, którzy podpisali umowy na najem 100% powierzchni magazynowej. Część magazynowa o powierzchni 2000 m2 została przystosowana do chłodzenia i mrożenia artykułów spożywczych. Każdy użytkownik posiada również wydzieloną oddzielną część zaplecza biurowo socjalnego.

W 2017 roku Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu dalszych inwestycji i rozbudowy infrastruktury. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia 30 maja 2017 roku została podpisana umowa na budowę hali magazynowej o powierzchni użytkowej 3009 m² oraz zaplecza socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej 228,8 m².
Budowę hali zakończono w czerwcu 2018 roku i z dniem 26.06.2018 roku rozpoczęto użytkowanie obiektu.

Nasze hale

Slide
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Hala 4
gfx.jpeg
Rezerwacja miejsc
Sprawdź wolne stanowiska

Kontakt z nami

edytuj
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat oraz Biuro Zarządu
+48 604 198 800
biuro@bht.com.pl
Sekretariat czynny: 7:00 - 15:00
Godziny otwarcia giełdy warzywno-owocowej:
Od poniedziałku do soboty: od 02:00
Godziny otwarcia giełdy w niedzielę:
Niedziela: 06:00 - 14:00

Formularz kontaktowy

Invalid Input

Wpisz poprawne imię i nazwisko.

Wpisz poprawny adres email.

Wpisz poprawny numer telefonu.

Przepisz kod
Przepisz poprawnie kod

Akceptuję warunki Polityki prywatności.

Invalid Input