PRZETARG NA REZERWACJĘ MIEJSC DO HANDLU W NIEDZIELĘ
2021-02-24

  Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. informuje, że przetarg na rezerwację miejsc do handlu w niedzielę

odbędzie się  3  marca   2020 r. (tj. środa) o godz. 13  w Hali nr 1 obok kasy.
Ogłoszenie o zamiarze odpłatnego zbycia akcji Spółki BHT S.A.
2020-10-07

Lokal usługowo - biurowy
2020-04-23

Do wynajęcia dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową lub niewielki magazynek o powierzchni 13 m 2

Znajduje się na terenie „Giełdy w Wapienicy” przy ul. Wypoczynkowej 78 w Bielsku – Białej.

Dogodny dojazd od drogi ekspresowej S 52 ( trasa Bielsko- Biała - Cieszyn) !!!

  Wyposażenie:
- podłoga – panele;
- ściany wykończone na biało, gips;
- WC ogólnodostępne na w budynku;
- ogrzewanie elektryczne;
- media: energia wg. podlicznika

Wolne od zaraz!

 

CENA WYNAJMU ZA m 2 : 10,00 ZŁ NETTO + VAT

 

Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numrem telefonu 33 496 07 00 lub biuro@bht.com.pl

 

 

FACEBOOK
2020-04-07

Zapraszamy na naszą oficjalną stronę na Facebooku:

https://www.facebook.com/Gie%C5%82da-Wapienica-Beskidzki-Hurt-Towarowy-110935420626206

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw
2020-04-03
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.
 
Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie Urzędu https://bielsko-biala.praca.gov.pl/
 
Wnioski należy składać do Urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu siedziby PUP w Bielsku-Białej skrzynki w dniach pn- pt w godzinach od 8:00 do 13:00, wejście główne od ulicy Partyzantów.
 
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Dodatkowo na stronie internetowej utworzona została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat ww. instrumentów – „Tarcza Antykryzysowa 2020".
 
W razie pytań bądź wątpliwości Urząd uruchamia informację telefoniczną:
(33) 496-51-61 oraz (33) 496-51-64
lub mailową tarcza@pup-bielsko.pl
 

Więcej informacji:

https://zzk.bielsko-biala.pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-2020-pozyczki-dla-przedsiebiorcow

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁATY ZA REZERWACJĘ NIEDZIELNĄ OD 01.04.2020 R.
2020-04-01

 

W związku ogłoszeniem stanu epidemiologicznego informujemy, że za miesiąc maj 2020 r. do wznowienia

handlu na targowisku niedzielnym BHT SA wprowadziliśmy tymczasowe opłaty miesięczne w wysokości

20 % dotychczasowej stawki.

 

Powyższe stawki dotyczą najemców, którzy wcześniej dokonali wpłat za rezerwacje za kwiecień 2020 r.

włącznie.

 

Ostateczne rozliczenie opłaty rezerwacyjnej za miesiąc Marzec i Kwiecień 2020 r. dokonamy po wznowieniu

działalności targowiska niedzielnego.

 

Handlujący, którzy na bieżąco będą wnosili opłaty w terminie do 20-go miesiąca poprzedzającego zachowają

dotychczasowe miejsca handlu na kolejne miesiące.

 

Brak wniesionej opłaty rezerwacyjnej na dotychczasowe stanowisko skutkować będzie utratą miejsca.

 

Nieopłacone miejsca będą podlegały sprzedaży przetargowej po wznowieniu targowiska.

 

Przetargi na rezerwację miejsc do handlowania w niedzielę zostają zawieszone na czas trwania stanu

zagrożenia epidemicznego.

 

Powyższa decyzja traktowana jest jako doraźna i podjęta została na podstawie stanu dzisiejszej wiedzy o pandemii

koronawirusa na terenie Polski. Zarząd BHT S.A. na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i pracuje nad dalszymi

rozwiązaniami mającymi na celu wsparcie najemców, w tym trudnym dla wszystkich okresie. O podjętych działaniach

zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach ogłoszonych na naszej stronie internetowej.

 

Nasze działania podyktowane są poczuciem solidarności biznesowej oraz obywatelskiej, jak również wynikają z chęci

pomocy w utrzymaniu stabilności finansowej najemców.

 

Pragniemy jednak podkreślić, że również na BHT S.A. ciążą zobowiązania wynikające z krótko i długoterminowych

zobowiązań, jak i bieżącej obsługi.

 

Bądźmy solidarni i odpowiedzialni, wspólnie zadbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo.
 

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I HANDLU
2020-03-25

 

INFORMUJEMY, ŻE HANDEL NA TERENIE GIEŁDY ODBYWA SIĘ

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY.

KLIENCI INDYWIDUALNI RÓWNIEŻ MOGĄ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW

Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE

STOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU.  

PŁATNOŚCI W KASIE DOT. RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM
2020-03-15

 

CELEM ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM

SIĘ KORONAWIRUSA 


PROSIMY O REGULOWANIE WSZELKICH PŁATNOŚCI PRZELEWAMI.

 


JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE OD 15 MARCA BR. DO ODWOŁANIA 

KASA  BHT SA   BĘDZIE NIECZYNNA

 

NUMER KONTA BANKOWEGO,

na które nalezy dokonywac wpłat:

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 93 1050 1070 1000 0090 3065 9347


z opisem jak na fakturze

FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI BHT SA
2020-03-15

Nawiązując do zaleceń organów administracji państwowej oraz

władz Bielska - Białej,

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uprzejmie prosimy

o kontaktowanie się z pracownikami administracji

Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA   w okresie od 16 marca br. do odwołania

tylko i wyłącznie telefonicznie bądź drogą majlową.

Rekomendacja dla obiektów handlowych
2020-03-12

 Szanowni Państwo,


w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa poniżej zamieszczamy treść rekomendacji dla obiektów handlowych autorstwa Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Naszych wszystkich Najemców oraz Klientów prosimy o zastosowanie się poniższych zaleceń.


1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.


4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).


5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.


6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.


7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.


8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.


9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.


10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).


11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:


• powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;


• wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.


Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).


NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe ! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.


Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

UWAGA Zmiana Cennika Opłat
2020-03-04

UWAGA !!! ZMIANA CENNIKA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.04.2020 R. Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO 20.03.2020 R. 

NOWY OBOWIĄZUJĄCY CENNIK:

 

CENNIK

Parking dla samochodów ciężarowych
2020-01-30
Posiadamy atrakcyjne miejsca parkingowe na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. – Giełda w Wapienicy  dla zestawów ciągnik siodłowy plus naczepa.
 
 
Teren BHT SA jest oświetlony, ogrodzony, chroniony i monitorowany.
 
 
Dogodny dojazd od drogi szybkiego ruchu S1. Wjazd od ul. Międzyrzeckiej oraz ul. Relaksowej.
 
 
CENA WYNAJMU JEDNEGO MIEJSCA :  230,00 ZŁ NETTO + VAT
 
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-496-07-00 lub e-mail biuro@bht.com.pl
Bakomat
2016-07-21
Informujemy Najemców oraz Klientów Beskidzkiego Hurtowego S.A. w Bielsku - Białej, ze został postawiony i uruchomiony  bankomat sieci Planet Cash.
 
Bankomat znajduje się w przedsionku pierwszej hali warzywno - owocowej od głownego wjazdu.
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bankomatu.
Banery reklamowe
2015-11-26
Informujemy zainteresowanych, że jest możliwość rozwieszenia banerów reklamowych na istniejącej konstrukcji przy głównym wjeździe na Giełdę.
 
Więcej szczegółów pod nr tel. 696-148-430
EKSPOZYCJA MEBLI
2011-03-19
Największa na Podbeskidziu ekspozycja mebli oraz sprzedaż przez bezpośrednich producentów z Kalwarii, Wadowic, Bielska, a nawet Rzeszowa funkcjonuje na niedzielnej Giełdzie w Bielsku – Białej – WAPIENICY.
 
Zapraszamy zainteresowanych do obejrzenia wystawy gdzie informacji i rady udzielą ich bezpośredni producenci.
 
Przyjmą również zamówienia na wykonanie na wymiar i uzgodnią cenę. Producentów i wystawców informujemy również, że posiadamy jeszcze do wynajęcia w hali meblowej:boks na antresoli oraz powierzchnię wystawową na parterze.
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.