Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Ul. Wypoczynkowa 78
43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP: 547-10-59-538,
REGON: 070714676
KRS: 0000144864 VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

 

AKCJONARIAT (AKCJONARIUSZE)

1. Kapitał zakładowy : 6 170 000 zł (wpłacony)

2. Dematerializacja akcji - wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem  1 stycznia 2021 r." - Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w sekretariacie spółki.


Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: tel. 33 496 07 00, e-mail: biuro@bht.com.pl

 

Data i treść wezwania  do złożenia akcji w Spółce
Data i treść kolejnego wezwania  do złożenia akcji w Spółce

 

3. Rejestr akcjonariuszy –

- Gmina Bielsko-Biała – 64,81 % ,

- Skarb Państwa – 28,91 %,

- pozostałe gminy z woj. śląskiego i małopolskiego – 1,05 %,

- osoby fizyczne  - 4,39 %,

- podmioty gospodarcze i spółdzielnie – 0,84 %

 

Uchwała  o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

Regulamin  Rejestru akcjonariuszy

 

4. Walne zgromadzenia

Ogłoszenia   o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.

Zmiana terminu   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BHT S.A.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.