Tablica ogłoszeń

Majątek


Wyniki finansowe

zysk netto za 2019 r. : 1 122 344,50 zł.

 

Aktywa i Pasywa
stan na dzień: 31.12.2019 r.
 
aktywa trwałe:  17.978.091,15 zł.
aktywa obrotowe:  971.986,79 zł.
kapitał własny:  13.130.978,90 zł.

 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  5.819.099,04 zł.

 

Wersja do wydruku