Tablica ogłoszeń

Podstawa prawna działania spółki


FORMA PRAWNA SPÓŁKI: 

Spółka Akcyjna

KRS: 0000144861
NIP: 547-10-59-538
REGON: 070714676
Kapitał zakładowy: 6 170 000 zł
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS

 

Wersja do wydruku