Tablica ogłoszeń

Struktura kapitału


Kapitał akcyjny Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. wynosi 6.170.000,00 zł i dzieli się na 6.170 akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Akcje serii A - 3844 akcje = 62,30 % kapitału akcyjnego

Gmina Bielsko – Biała...........................................1950 akcji serii A co stanowi 31,60 % kapitału akcyjnego

Skarb Państwa ....................................................1784 akcji serii A co stanowi 28,91 % kapitału akcyjnego

Osoba fizyczna.....................................................110 akcji serii A co stanowi 1,78 % kapitału akcyjnego

 

Akcje serii B - 2114 akcji = 34,26 % kapitału akcyjnego

Gmina Bielsko - Biała..............................................................2049 akcji serii B co stanowi 33,21 % kapitału akcyjnego

Gminy z województwa: śląskiego i małopolskiego............................65 akcji serii B co stanowi 1,05 % kapitału akcyjnegoAkcje serii C - 64 akcje = 1,04 % kapitału akcyjnego

Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne................................................64 akcje serii C co stanowi 1,04 % kapitału akcyjnegoAkcje serii D - 148 akcji = 2,40 % kapitału akcyjnego

Spółdzielnie produkcyjne oraz osoby fizyczne............. 148 akcji serii D co stanowi 2,40 % kapitału akcyjnego

 

Wersja do wydruku