Tablica ogłoszeń

Historia Spółki


Poprzednikiem prawnym Spółki była Beskidzka Giełda Hurtowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona 29 lutego 1996 roku.

Zgromadzenie Wspólników Beskidzkiej Giełdy Hurtowej Sp. z o.o. w dniu 26.06.1996 r. podjęło uchwałę o przekształceniu w Spółkę Akcyjną, którą zarejestrowano pod nr RHB 2773. 15.04.1998 roku zmieniono nazwę spółki na Beskidzką Giełdę Towarową Spółka Akcyjna.

W związku z przyjęciem ustawy o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. zaistniała konieczność dostosowania nazwy spółki do zakresu prowadzonej działalności. Walne Zgromadzenie Beskidzkiej Giełdy Towarowej S.A. podjęło uchwałę 18.10.2002 r. o zmianie nazwy Spółki na Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna , która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.12.2002 r. pod nr KRS 0000144861.

Kapitał spółki powstał dzięki wkładom pieniężnym Skarbu Państwa, gmin z dawnego województwa bielskiego, rolników, producentów, hurtowników i innych podmiotów oraz aportom nieruchomości wnoszonym przez Skarb Państwa i Gminę Bielsko – Biała.

Dzięki wniesionym aportom spółka stała się właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w Bielsku-Białej - Wapienicy położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu S1, Bielsko-Biała – Cieszyn.

Nieruchomości o powierzchni 1,3 ha wniesionej przez Wojewodę Bielskiego w imieniu Skarbu Państwa położonej przy ul. Międzyrzeckiej wraz z obiektami biurowo magazynowo – warsztatowymi o powierzchni użytkowej 2232 m2. Obiekty były użytkowane przez spółkę i wynajmowane firmom handlowym. W 2002 roku w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją majątku zostały sprzedane .
Nieruchomości o powierzchni 0,53 ha wniesionej przez Wojewodę Bielskiego w imieniu Skarbu Państwa położonej przy ul. Międzyrzeckiej wraz z niedokończonym budynkiem czteropiętrowym o powierzchni użytkowej 5962m2. Budynek budowany w latach 70 - tych 80 - tych przez kuratorium jako internat dla szkoły budowlanej. Budowę przerwano w latach 80 i jako obiekt w budowie przekazano aportem w 1997 roku do spółki. Z uwagi na brak środków finansowych na dokończenie, obiekt został zbyty w 2006 roku na rzecz Gminy Bielsko-Białej.
Nieruchomości o powierzchni 10,24 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat. Wapienica wniesionej w 1997 roku aportem przez Gminę Bielsko-Biała (zabudowanej budynkami magazynowymi i obiektami biurowo socjalnymi z lat 70 i 30 ubiegłego wieku), na których obecnie spółka prowadzi działalność gospodarczą. Nieruchomość została powiększona o działki o powierzchni 0,38 ha, nabyte od Gminy Bielsko-Biała w 2006 roku w drodze zamiany za nieruchomość położoną przy ul. Międzyrzeckiej.
Nieruchomości o powierzchni 0,44 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat.Stare Bielsko i nabytej od Gminy Bielsko-Biała w 2006 roku w drodze zamiany za nieruchomość przy ul Międzyrzeckiej.
Nieruchomości o powierzchni 0,28 ha położonej przy ul. Wypoczynkowej Gm. Kat. Wapienica wniesionej aporem przez Gminę Bielsko-Biała w 2005 roku.

Trzy ostatnie nieruchomości położone przy ul. Wypoczynkowej stanowią zwartą całość o powierzchni 11,34 ha. Na nieruchomości przy ul. Wypoczynkowej władze spółki w 1997 roku podjęły starania o rozpoczęcie budowy obiektów służących do handlu hurtowego i magazynowania artykułów rolno spożywczych. Opracowano plan zagospodarowania oraz wykonano dokumentację projektową infrastruktury i budynków na podstawie której w dniu 23 stycznia 1998 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia Zarząd podjął starania w celu pozyskanie środków na sfinansowanie inwestycji. Równocześnie podjął działania aby wypracować środki z własnej działalności gospodarczej. Z dniem 1 stycznia 1998 roku przejął w zarząd tzw. giełdę funkcjonującą w centrum miasta przy ul. Warszawskiej od Gminy Bielsko – Biała. Na giełdzie przy ul. Warszawskiej prowadziły działalność handlową 174 podmioty gospodarcze, w tym 98 w branży spożywczej i 76 z branży owocowo – warzywnej. W 1999 roku po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego Zarząd spółki rozpoczął realizację inwestycji. Z uwagi na wielkość środków wybudowano tylko część infrastruktury drogowej, kanalizacji, wodociągów oraz instalacji elektrycznych i dwa obiekty: halę o pow. 2880 m2 oraz wiatę stalową o pow. 3800 m2, która powstała na bazie niedokończonej hali.

W grudniu 1999 roku przeniesiono działalność giełdy z ul. Warszawskiej do nowopowstałych obiektów ( hali i wiaty) przy ul. Wypoczynkowej.

W 2007 roku dobra sytuacja finansowa spółki pozwoliła na podjęcie dalszych inwestycji. Ze środków własnych udało się wybudować zadaszenia nad 80 stanowiskami handlowymi,a w 2008 roku opracowano dokumentację na przebudowę wiaty stalowej na halę magazynowo - handlową.
W 2009 roku po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego wykonano roboty budowlane przebudowy wiaty na halę o powierzchni użytkowej 3015m2 i oddano do użytku 30 września 2009 roku.

W 15 – letniej historii spółki mimo początkowych trudności i strat - udało się w ostatnich latach wypracować zyski, które pozwoliły spłacić kredyt inwestycyjny z 1999 roku , zwiększyć wartość kapitałów własnych o ok. 50%. Nowe nakłady na inwestycje w latach 2007-2010 spowodowały dwukrotny wzrost wartości rynkowej spółki.

 

Wersja do wydruku