Tablica ogłoszeń

Władze Spółki


Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Jan Kuros – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Ryszard Chodorowski – Przewodniczący RN
 
Rafał Ryplewicz – Wiceprzewodniczący RN
 
Krystyna Pasierbek – Sekretarz RN
 
Andrzej Adamek - Członek RN
 
Edward Pirógowski - Członek RN
 
Krzysztof Śliwa – Członek RN

 

 

Walne Zgromadzenie

 

Wersja do wydruku