Tablica ogłoszeń
Zmiany wartości w tabeli bip_strony

Data zmiany: 2019-06-30 08:01
Nr zmienianego rekordu:

13

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
Treœć

Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Jan Kuros – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Krystyna Buzikiewicz – Przewodnicząca RN
 
Andrzej Adamek – Wiceprzewodniczący RN
 
Krystyna Pasierbek – Sekretarz RN
 
Jarosław Zięba - Członek RN
 
Edward Pirógowski - Członek RN
 
Krzysztof Śliwa – Członek RN

 

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Marcin Szarek – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Krystyna Buzikiewicz – Przewodnicząca RN
 
Andrzej Adamek – Wiceprzewodniczący RN
 
Jarosław Zięba – Sekretarz RN
 
Paweł Wysogląd - Członek RN
 
Edward Pirógowski - Członek RN
 
Krzysztof Śliwa – Członek RN

 

 

Walne Zgromadzenie