Tablica ogłoszeń
Zmiany wartości w tabeli bip_strony

Data zmiany: 2015-03-13 13:28
Nr zmienianego rekordu:

13

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
Treœć

Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Jan Kuros – Prezes Zarządu

 

 

Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Wiesław Pasierbek – Przewodniczący RN

Marek Kłusak – Wiceprzewodniczący RN

Ryszard Chodorowski – Sekretarz RN

Krystyna Pasierbek - Członek RN

Ewelina Korycka - Członek RN

Edward Pirógowski – Członek RN

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Marcin Szarek – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Krystyna Buzikiewicz – Przewodnicząca RN
 
Andrzej Adamek – Wiceprzewodniczący RN
 
Jarosław Zięba – Sekretarz RN
 
Paweł Wysogląd - Członek RN
 
Edward Pirógowski - Członek RN
 
Krzysztof Śliwa – Członek RN

 

 

Walne Zgromadzenie