Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
PRZETARG NA REZERWACJĘ MIEJSC DO HANDLU W NIEDZIELĘ
2018-03-14

  Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. informuje, że przetarg na rezerwację miejsc do handlu w niedzielę

odbędzie się 28 marca  2018 r. (tj. środa) o godz. 13 00 w Hali nr 1 obok kasy.

 

Wykonanie przyłącza kablowego do Hali 4
2018-02-27

Ogłoszenie
o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie przyłącza kablowego z rozdzielni niskiego napięcia stacji kontenerowej BHT SA

do nowobudowanej Hali 4 w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej


Beskidzki Hurt Towarowy SA w Bielsku – Białej ul. Wypoczynkowa 78 Ogłasza zaproszenie do składania ofert na wykonanie przyłącza kablowego z rozdzielni niskiego napięcia stacji kontenerowej BHT SA do nowobudowanej Hali 4 w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej


1.Określenie przedmiotu oferty – wykonanie przyłącza kablowego z rozdzielni niskiego napięcia stacji kontenerowej BHT SA do nowobudowanej Hali 4
w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej


1. Informacje ogólne:- lokalizacja na terenie BHT SA w Bielsku – Białej.


2. Do obowiązków oferenta należeć będzie:
1) wykonanie wykopu ok. 160 mb;
2) wykonanie przepustów pod drogami w rurze arota o długości o ok. 35 mb;
3) ułożenie kabli w wykopie – piaskowanie, foliowanie, zasypanie;
4) obróbka i podłączenie kabli w Rozdzielni 15/04 kV oraz RG Hali 4
5) stosowania odpowiednich materiałów i wyrobów spełniających normy;
6) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami;
7) niezwłocznego informowania Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
8) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz lokalnych i państwowych;


3. Termin wykonania: do 30.03.2018 r.


4. Opis warunków udziału w postępowaniu: Posiadanie udokumentowane doświadczenie.


5. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: dane rejestrowe firmy (wpis do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS, ponadto NIP i REGON)  zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem z US  zaświadczenie o niezaleganiu składek ZUS, dokumenty o posiadaniu stosownych uprawnień do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych.


6. Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny ofert : Cena realizacji robót, uprawnienia oraz termin.


7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA w Bielsku – Białej ul. Wypoczynkowa 78 w sekretariacie spółki do dnia
09.03.2018 r. do godz. 12.


8. Kontakt z Zamawiającym
Zapytania należy kierować do dnia 02.03.2018 r. na piśmie pod adres Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku - Białej ul. Wypoczynkowa78,43-300 Bielsko – Biała lub biuro@bht.com.pl


9. Informacje dodatkowe
Beskidzki Hurt Towarowy SA w Bielsku- Białej zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranymi oferentami oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

Mapa z trasą nowego przyłącza

Wolne powierzchnie
2017-08-02

 Posiadamy do wynajęcia pomieszczenia magazynowo - handlowe:

1) boks magazynowo - handlowy o powierzchni 24 m 2

2) boks magazynowo - handlowy o powierzchni 48 m 2

3) pomieszczenie magazynowe o powierzchni 120 m 2 z możliwością zaplecza biurowego

 

Zaintersowanych wynajmem prosimy o kontakt pod nr tel. 33-496-07-00 lub biuro@bht.com.pl

Budowa Hali nr 4
2017-07-15
 W nowobudowanej hali magazynowej o całkowitej powierzchni 3 000 m 2 posiadamy jeszcze do wynajęcia 960 m 2 powierzchni wraz z zapleczem biurowo - socjalnym.
 
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33/496-07-00.

Dane dotyczące wolnej powierzchni magazynowej na terenie giełdy w Wapienicy:

Opis dokładnej lokalizacji – teren Giełdy w Wapienicy ul. Wypoczynkowa/Relaksowa

Specyfikacja techniczna zabudowań:

o dostępna powierzchnia (magazynowa/produkcyjna, biurowo-socjalna itp.)  : 980 m 2 powierzchnia magazynowa, 33,9m 2 zaplecze socjalno – biurowe;
o rodzaj konstrukcji żelbetowa, obudowa płyta warstwowa, klasa odporności ogniowej do 2000 MJ;
o siatka słupów 6 x 24 (do wynajęcia 42 x 24 m);
o wysokość w świetle 6 m;
o rodzaj i nośność posadzki betonowa, niepyląca o nacisku 5 t/m 2 ;
o instalacje podpięte do obiektu (woda, kanalizacja, prąd, gaz, ogrzewanie, internet, telefon) – woda, kanalizacja, prąd, ogrzewanie CO, wentylacja ( nawiew ciepłego pow. 16 0 C);
o liczba kondygnacji- jedna kondygnacja;
o liczba bram wjazdowych z poziomu „0” do magazynu, liczba doków, rampa rozładunkowa  - z poziomu „0” 2 sztuki (wym. 2,5 m x 3 m), dokowe – 2 sztuki ( wym. 2,5 m x 3,5 m);
o otoczenie nieruchomości (ogrodzenie terenu, miejsca parkingowe, plac manewrowy itp.) hala znajduje się na terenie BHT SA. Teren jest ogrodzony, plac manewrowy – poziom „0” 8 m + droga, doki 30 m;
 dodatkowe informacje:   hala nie posiada suwnicy.

 

Bakomat
2016-07-21
Informujemy Najemców oraz Klientów Beskidzkiego Hurtowego S.A. w Bielsku - Białej, ze został postawiony i uruchomiony  bankomat sieci Planet Cash.
 
Bankomat znajduje się w przedsionku pierwszej hali warzywno - owocowej od głownego wjazdu.
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bankomatu.
Banery reklamowe
2015-11-26
Informujemy zainteresowanych, że jest możliwość rozwieszenia banerów reklamowych na istniejącej konstrukcji przy głównym wjeździe na Giełdę.
 
Więcej szczegółów pod nr tel. 696-148-430
PARKING DLA TIRÓW
2014-09-15
Atrakcyjne miejsca parkingowe dla zestawów ciągnik siodłowy plus naczepa. Posiadamy  miejsca parkingowe na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. – Giełda w Wapienicy. Stanowiska parkingowe są dodatkowo ogrodzone i znajdują się przy portierni ochrony.
 
Teren BHT SA jest oświetlony, ogrodzony, chroniony i monitorowany. Dogodny dojazd od drogi szybkiego ruchu S1. Wjazd od ul. Międzyrzeckiej oraz ul. Relaksowej.
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-496-07-00 lub e-mail biuro@bht.com.pl
EKSPOZYCJA MEBLI
2011-03-19
Największa na Podbeskidziu ekspozycja mebli oraz sprzedaż przez bezpośrednich producentów z Kalwarii, Wadowic, Bielska, a nawet Rzeszowa funkcjonuje na niedzielnej Giełdzie w Bielsku – Białej – WAPIENICY.
 
Zapraszamy zainteresowanych do obejrzenia wystawy gdzie informacji i rady udzielą ich bezpośredni producenci. Przyjmą również zamówienia na wykonanie na wymiar i uzgodnią cenę. Producentów i wystawców informujemy również, że posiadamy jeszcze do wynajęcia w hali meblowej:boks na antresoli oraz powierzchnię wystawową na parterze.